gas en elektriciteit
contact

Adviesdienst energie (Gratis dienst)

Bel Mijn Groene Energie voor gratis hulp en advies van onze energie-experts. (Huidige wachttijd: 1 minuut)

gas en elektriciteit
contact

Vragen over energie?

Laat je gratis terugbellen door een energie-expert van Mijn Groene Energie voor hulp of advies.

Energiebronnen: alle soorten fossiele en hernieuwbare energie

Geactualiseerd op
minuten lezen
Energiebronnen

Steeds meer consumenten en bedrijven houden zich bezig met de oorsprong van hun elektriciteit. Door technologische ontwikkelingen kan elektriciteit tegenwoordig worden opgewekt door middel van een groot aantal energiebronnen. Op deze pagina legt Mijn Groene Energie alle soorten energiebronnen uit.

Welke soorten energiebronnen zijn er?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende soorten energiebronnen, namelijk hernieuwbare energiebronnen en fossiele energiebronnen. Daarnaast bestaat er ook nog een energiebron die niet direct in een categorie kan worden geplaatst, namelijk kernenergie.

Wat zijn hernieuwbare energiebronnen?

Hernieuwbare energiebronnen zijn in feite onuitputtelijke energiebronnen, zoals de wind en zon. Er is een eindeloze hoeveelheid aan wind en zon beschikbaar en het zal niet op een bepaalde dag stoppen met waaien of donker blijven.

Tegenwoordig zijn er meerdere soorten hernieuwbare energiebronnen en dit aantal blijft toenemen door nieuwe technologische ontwikkelingen.

Wat zijn fossiele energiebronnen?

Fossiele energiebronnen zijn, zoals de naam al aangeeft, energiebronnen die voorkomen uit fossielen. Dit zijn onder andere aardgas, aardolie en kolen. Deze fossiele energiebronnen zijn gevormd door afzettingen van dode organismen die over duizenden jaren bewaard zijn gebleven.

Doordat er bij de verbranding van fossiele energiebronnen vervuilende stoffen vrijkomen, zoals CO2-uitstoot, dragen ze bij aan klimaatverandering. Dit is dan ook de voornaamste reden dat men steeds vaker kiest voor hernieuwbare energiebronnen boven fossiele energiebronnen.

Alle soorten duurzame energiebronnen

plant in pot

Er zijn veel verschillende soorten duurzame energiebronnen. Met deze duurzame energiebronnen, ook wel groene energiebronnen genoemd, wordt voornamelijk groene elektriciteit opgewekt. Daarnaast kunnen hernieuwbare energiebronnen in sommige gevallen ook worden gebruikt om auto’s aan te drijven en woningen te verwarmen.

In dit onderdeel geeft Mijn Groene Energie alle informatie over de hernieuwbare energiebronnen.

Windenergie als meest gebruikte energiebron in België

De meestgebruikte groene energiebron in België is windenergie. Windmolens in België worden vaak geplaatst op of vlakbij zee, waar de wind vaak waait. De grootste hoeveelheid windenergie was afkomstig van windmolenparken op de Noordzee. In 2021 was windenergie verantwoordelijk voor 11,6 % van alle geleverde elektriciteit in België.

Enkele grote energieleveranciers investeren sterk in hun productiecapaciteit van windenergie. Met name Eneco en Luminus hebben een grote hoeveelheid windmolens tot hun beschikking, maar ook kleinere leveranciers, zoals Wase Wind en Ecopower, investeren in deze groene energiebron.

Zonne-energie in België

Vooral doordat steeds meer Belgen ervoor kiezen om zonnepanelen te installeren, neemt de productiecapaciteit van zonne-energie in België sterk toe. Hoewel de zon in België niet het hele jaar schijnt, komt toch een relatief grote hoeveelheid elektriciteit voort uit zonne-energie.

In 2021 was 5,1 % van alle geleverde elektriciteit afkomstig uit zonne-energie. Dit getal kan echter wel een vertekend beeld weergeven, aangezien de meeste huishoudens een grote hoeveelheid van de opgewekte elektriciteit direct verbruiken. Daarnaast slaan ook een hoop huishoudens de elektriciteit die ze niet verbruiken op in een thuisbatterij. In beide gevallen bereikt de elektriciteit niet het energienet, waardoor het daadwerkelijke aandeel van zonne-energie in de praktijk hoger liggen.

Geothermie in België

Overal in België kan er verwarmd worden door middel van geothermie. De warmtepompen leveren voldoende warmte in de koude winter en hebben een hoger rendement dan een lucht-water pomp. De ondergrond in Vlaanderen bestaat uit beide nieuw gesteenten als 400 miljoen jaar oude gesteenten. Hoe dieper je de grond in boort, hoe warmer het wordt. Voor België is dat 30°C meer per kilometer verder.

Waterkracht en energie opwekken met water

Water stroomt met een grote kracht door rivieren heen. Door deze kracht te gebruiken om een dynamo te laten draaien kan een waterkrachtcentrale elektriciteit opwekken. De grootste waterkrachtcentrale ter wereld is te vinden in China, genaamd de Drieklovendam. Deze centrale kan jaarlijks tot wel 94 terawattuur (94 miljard kWh) opwekken.

Wereldwijd is het de belangrijkste groene energiebron, terwijl het in België een relatief kleine rol speelt. Dit komt vooral door de geografische ligging van België en het gebrek aan snelstromende rivieren. In 2021 kwam slechts 0,4 % van alle elektriciteit in België uit waterkracht.

Biomassa als controversiële groene energiebron

Biomassa wordt tegenwoordig veel gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het is een term voor gerecycleerd materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst. Bij de verbranding, vergisting of vergassing ervan kan elektriciteit worden opgewekt.

Biomassa is vooral een controversiële energiebron omdat in de meeste gevallen biomassa verband wordt om elektriciteit op te wekken. Bij dit proces komen verschillende stoffen vrij, waaronder CO2. Deze CO2 zou echter niet nieuw in de atmosfeer terecht komen, omdat de plantenresten tijdens hun levensduur deze gassen zelf hebben opgeslagen.

Door de vergisting van biomassa kan biogas geproduceerd worden. Dit biogas kan onder andere worden gebruikt voor auto’s, maar ook in een warmtekrachtkoppeling-installatie voor het verwarmen van een woning.

Alle soorten fossiele energiebronnen

Olie boren

Fossiele energiebronnen zijn jaren de belangrijkste energiebronnen geweest voor het opwekken van elektriciteit. Hoewel het gebruik van deze energiebronnen langzaam aan het afnemen is, zijn het nog steeds de belangrijkste energiebronnen voor de wereldwijde elektriciteitsproductie.

In dit onderdeel geeft Mijn Groene Energie alle informatie over de fossiele energiebronnen.

Kernenergie en grijze energiebronnen

Hoewel er geen CO2-uitstoot vrijkomt bij de productie van elektriciteit met kernenergie en het een zeer betrouwbare energiebron is, blijft het kernafval nog duizenden jaren bestaan. Daarnaast bestaan er grote risico’s in het geval dat er iets misgaat in een kerncentrale.

Wereldwijd speelt kernenergie een zeer belangrijke rol in de energieproductie. Door de stabiele productie capaciteit van een kerncentrale is het voor veel landen een belangrijke energiebron. In 2021 werd in België 52,4 % van de geleverde elektriciteit opgewekt met kernenergie.

Aardgas als belangrijke fossiele energiebron

Aardgas is, na kernenergie, de belangrijkste energiebron van België. In 2021 werd 24,8 % van alle elektriciteit in België opgewekt in gascentrales. Daarnaast gebruiken de meeste huishoudens in België aardgas voor het verwarmen van hun woning.

Doordat België al het aardgas op de Belgische energiemarkt moet importeren en de prijzen van gas extreem zijn toegenomen door de oorlog in Oekraïne, is België het gebruik van aardgas als energiebron aan het verminderen. Dit gebeurt vooral door te investeren in andere energiebronnen en huishoudens aan te moedigen andere energiebronnen te gebruiken voor het verwarmen van woningen, zoals een warmtepomp.

Aardolie als fossiele energiebron

Aardolie is een energiebron die voor een groot aantal zaken gebruikt kan worden. Zo kan aardolie gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit, maar ook voor het produceren van plastic en het aandrijven van een auto.

Bij het verbranden van aardolie komt er een relatief grote hoeveelheid CO2 vrij, waardoor het gebruik van aardolie als energiebron aan het afnemen is. Het is echter een dermate belangrijke energiebron dat het lastig is om het verbruik van aardolie snel terug te brengen.

Het gebruik van aardolie voor het produceren van elektriciteit is in België minimaal. Veel huishoudens maken echter wel gebruik van mazout voor het verwarmen van hun woning.

Kolen als vervuilende energiebron

Het verbranden van kolen zorgt voor een zeer grote hoeveelheid CO2-uitstoot en kan tevens voor luchtvervuiling zorgen. Het is een energiebron die vooral in het verleden veel werd gebruikt voor het produceren van elektriciteit.

Nu de gevolgen van het verbranden van kolen steeds beter zichtbaar worden, neem het gebruik van deze energiebron sterk af. In enkele landen, zoals Duitsland, is het echter nog steeds één van de meest belangrijke energiebronnen.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 4 stemmen vond de informatie nuttig.

Lees meer over de energiebronnen