CO2-compensatie

CO2-uitstoot compenseren?

Bel Mijn Groene Energie voor de mogelijkheden en om advies te ontvangen over CO2-compensatie.

CO2-compensatie

CO2-uitstoot compenseren?

Dien een terugbelverzoek in of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Ecologische voetafdruk: actuele data alle landen

Geactualiseerd op
minuten lezen
Ecologische voetafdruk

De hoogte van een persoonlijke ecologische voetafdruk of de ecologische voetafdruk van een land geeft een goede indicatie over de impact op de aarde. Op deze pagina vind je alle informatie over de ecologische voetafdruk, hoe je deze kunt berekenen en hoe je de ecologische voetafdruk kunt verkleinen.

Ecologische voetafdruk per land

De ecologische voetafdruk per land kan sterk verschillen. Dit komt omdat de ecologische voetafdruk afhankelijk is van een aantal factoren die per land verschillen, zoals leefgewoonten, toegang tot bepaalde goederen en koopkracht.

Op de kaart hieronder is de ecologische voetafdruk per land weergegeven.

In de grafiek hierboven is ook de biocapaciteit per persoon weergegeven. Bepaalde landen hebben veel natuurlijke hulpmiddelen, terwijl andere landen er juist zeer weinig hebben. Over het algemeen gebruiken landen meer natuurlijke hulpmiddelen dan er beschikbaar zijn in hun land. Slechts voor een aantal landen is dit niet het geval, zoals; Brazilië, Canada, Rusland en Australië.

CO2-compensatie

CO2-uitstoot compenseren?

Bel Mijn Groene Energie voor de mogelijkheden en om advies te ontvangen over CO2-compensatie.

CO2-compensatie

CO2-uitstoot compenseren?

Dien een terugbelverzoek in of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Ecologische voetafdruk België

Vergeleken met andere landen, heeft België een relatief hoge ecologische voetafdruk. Daarnaast is de biocapaciteit in België relatief laag, waardoor er een tekort ontstaat.

In de grafiek hieronder is de evolutie van de ecologische voetafdruk van België en de biocapaciteit van België weergegeven. Hier is duidelijk te zien dat er grote verschillen zijn per jaar, maar er geen duidelijke afnemende trend te zien is.

Bron: Global Footprint Network, 2023

Ecologische voetafdruk Europa

Het Europese continent heeft een grote invloed op de wereldwijde ecologische voetafdruk. Terwijl de gemiddelde ecologische voetafdruk van alle landen 2,8 gha per persoon bedraagt, ligt de ecologische voetafdruk van Europese landen ongeveer tussen de 4,0 en 7,0. De ecologische voetafdruk van het gehele Europese continent is 4,8 gha per persoon.

Dit heeft vooral te maken met de hoge levensstandaard waar we in Europa van genieten. In Europa hebben veel personen een auto, wordt er veel gereisd, eet men relatief veel vlees en vis en is er nog maar weinig onbebouwde grond over. Al deze factoren dragen bij aan een hogere ecologische voetafdruk.

Ecologische voetafdruk Afrika

Afrika is een continent met ontzettend veel natuurlijke hulpbronnen. Vooral in Centraal-Afrika is de biocapaciteit zeer hoog. Door menselijk handelen en een zeer sterke bevolkingsgroei is de biocapaciteit per persoon aan het afnemen.

De hoogste ecologische voetafdruk in Afrika is te vinden in Zuid-Afrika, met een voetafdruk van 3,8 gha per persoon. De laagste ecologische voetafdruk is te vinden in Eritrea, met een voetafdruk van 0,8 gha per persoon.

Ecologische voetafdruk Noord-Amerika

De ecologische voetafdruk van Noord-Amerika behoort tot de hoogste ter wereld. Daarnaast is de voetafdruk van Noord-Amerika significant hoger dan die van vergelijkbare landen, zoals Europese landen, Japan, of Australië.

De ecologische voetafdruk van de Verenigde Staten en Canada is voor beide landen 8,1 gha per persoon. De Verenigde Staten heeft echter een relatief hoge biocapaciteit, waardoor het tekort relatief klein is. In Canada is de biocapaciteit zelfs zo hoog dat dit land een positieve score heeft, ondanks de hoge ecologische voetafdruk.

Wat is de ecologische voetafdruk?

Dagelijks stoten mensen verschillende gassen uit en gebruiken / consumeren we verschillende producten. De manier waarop wij ons verplaatsen, het voedsel dat we eten en de producten die we gebruiken, hebben allemaal een invloed op onze ecologische voetafdruk.

De ecologische voetafdruk definitie luidt als volgt: De ecologische voetafdruk is de hoeveelheid land- en wateroppervlakte er nodig is voor de productie van alle goederen om één persoon te voorzien in levensonderhoud en het verwerken van het afval dat hierbij vrijkomt.

Wat is de gemiddelde ecologische voetafdruk?

De ecologische voetafdruk kan sterk verschillen per land en per persoon. De gemiddelde ecologische voetafdruk zal dus een vertekend beeld weergeven. Als de hele aarde eerlijk verdeeld zou zijn, heeft iedere wereldburger recht op 1,7 gha.

Volgens het Global Footprint Network is de gemiddelde ecologische voetafdruk echter 2,8 gha. Dat betekent dat iedereen op de aarde samen ongeveer 1,6 aardbol gebruikt.

Hoe Ecologische voetafdruk berekenen?

Een ecologische voetafdruk berekenen is redelijk lastig, vooral omdat het afhankelijk is van een groot aantal factoren. Om je persoonlijke ecologische voetafdruk te berekenen moet zal je in ieder geval rekening moeten houden met de volgende punten:

Groene plant in pot
 • de grootte van je woning;
 • isolatie van je woning;
 • brandstof voor het verwarmen van je woning;
 • brandstof voor het verwarmen van het water;
 • oorsprong van de elektriciteit in je woning;
 • oorsprong van de groenten die je consumeert;
 • frequentie waarmee je vlees of vis consumeert;
 • frequentie waarmee je zuivel en eieren consumeert;
 • hoeveel en welke producten je recycleert;
 • hoeveelheid gekochte meubels en elektrische apparaten per jaar;
 • gebruik van een auto;
 • manier van reizen naar vakantiebestemming en afstand.

Gebruik de WWF voetafdruktest om je exacte ecologische voetafdruk te achterhalen.

Waarom ecologische voetafdruk verkleinen?

Met de huidige ecologische voetafdruk is er 1,6 aarde nodig om te voorzien in de vraag van alle mensen. Daarnaast zal de ecologische voetafdruk van ontwikkelingslanden in de komende jaren sterk toe nemen door bevolkingsgroei en een verhoogde levensstandaard. Als de ecologische voetafdruk hetzelfde niveau bereikt als de afdruk van landen in het Westen, zullen er nog meer natuurlijke hulpbronnen nodig zijn die niet bestaan.

Om deze reden is het van groot belang om manieren te vinden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tips om ecologische voetafdruk te verkleinen

Er zijn een groot aantal factoren die invloed hebben op de ecologische voetafdruk. Dit maakt het makkelijker om je ecologische voetafdruk te verkleinen met een aantal aanpassingen. Hieronder geeft Mijn Groene Energie een aantal tips om je ecologische voetafdruk te verkleinen:

 1. kies voor een energieleverancier met groene stroom;
 2. maak gebruik van groene energiebronnen, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij;
 3. verminder je vlees, vis en zuivelconsumptie;
 4. consumeer voor lokale, seizoensgebonden producten;
 5. geef de voorkeur aan producten die in eigen land / continent geproduceerd zijn;
 6. kies voor groen vervoer over vervoersmiddelen op fossiele brandstoffen;
 7. start met het recycleren van producten;
 8. kies ervoor om apparaten te repareren i.p.v. vervangen;
 9. verminder je waterverbruik;
 10. isoleer je woning.

Ecologische voetafdruk verkleinen met CO2-compensatie

Een onderdeel van de ecologische voetafdruk is de CO2-uitstoot. Het verlagen van de CO2-uitstoot is niet makkelijk en in sommige gevallen zelfs niet mogelijk. Het is echter wel mogelijk om de CO2 die je uitstoot te compenseren door te investeren in projecten die de CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het planten van bomen of het investeren in hernieuwbare energie.

CO2-compensatie

CO2-uitstoot compenseren?

Bel Mijn Groene Energie voor de mogelijkheden en om advies te ontvangen over CO2-compensatie.

CO2-compensatie

CO2-uitstoot compenseren?

Dien een terugbelverzoek in of bel ons op maandag - vrijdag van 8:00 - 19:00 uur en zaterdag van 8:30 - 17:30 uur.

Vond je deze informatie nuttig? 100% van de 37 stemmen vond de informatie nuttig.